Farm-IT

Eigen kweek op je terras?

Onze menselijke voedselvoorziening, en zeker de veeteelt, plaatsen een enorme druk op de planeet. Om deze druk weg te nemen zijn innovatieve oplossingen nodig. De huidige aanpak focust vooral op het verminderen van de menselijke vraag. Je kan echter ook de impact van de voedselproductie op zich verminderen. Binnen dit project trachten we deze impact te minimaliseren door de verschillende delen van de menselijke voedselketen in zijn geheel te beschouwen en samen te brengen. Hierdoor wordt het mogelijk om de totale impact van de menselijke voedselvoorziening in kaart te brengen en te minimaliseren.  

De impact van onze voedselvoorziening moet in zijn geheel bekeken worden. Hierdoor kunnen we de nodige balans tussen de verschillende onderdelen creëren

Dit systeem kan op grote schaal, in boerderijen, worden uitgewerkt, maar dit kan evengoed kleinschaliger als een volledig gemonitord en deels geautomatiseerd deel van een tuin of terras bestaan. Dit kleiner concept, Farm-IT, maakt het mogelijk voor mensen die weinig plaats of tijd hebben om zelf te kweken.  

Het 3D concept van Farm-IT maakt het mogelijk om in een heel beperkte vorm een volledige tuin te plaatsen.

Door het 3D concept vermindert Farm-IT de benodigde plaats. Het voorziet tevens opvolging van het volledige systeem en laat zo mensen met minder groene vingers of overvolle agenda’s toe om succesvol te kweken. Bovendien kan de gebruiker ook een groot deel van het etensafval voederen aan het diertje, ofwel via een wormen- of compostbak verwerken en daardoor zijn ecologische voetafdruk verminderen.

MoJJak!, het ondernemersproject van Jeugdhuis Jakkedoe gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, was het startpunt van dit project. Lieven Tytgat, Tom Claessens en Koen Casier hebben dit samen vormgegeven en uitgewerkt.